Kvalitetsansvarig enligt PBL

Som DNV-certifierad kvalitetsansvarig har jag den kompetens som krävs för att utföra dina uppdrag.
Personcertifiering som kvalitetsansvarig behövs t ex för att byggnads-, rivnings- och markarbeten som kräver bygganmälan skall få påbörjas.

Personcertifieringen har kommit till för att samhället behöver kunna lita på att det går att vistas i byggnader utan att man får hälsoproblem. Man behöver även undvika att byggnader påverkar sin omgivning negativt i alla skeden - konstruktion, reparation, som färdig byggnad och vid rivning.

 

Enligt Plan- och Byggnadslagen är det byggherren som har det fulla ansvaret för byggnadens kvalitet och tekniska standard.
Den kvalitetsansvarige utses av byggherren och skall bl.a se till att kontrollplanen följs.

 

Systemet med kvalitetsansvariga är till för att samhället skall ha garantier för att byggherren har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att ta sitt ansvar i byggprocessen.